W środę, 17 lutego 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda” dla Wojewódzkich Funduszy Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trwa on do dnia 23.02.2021 r. (wtorek) lub do wyczerpania alokacji środków. Zgodnie z ogłoszeniem, które pojawiło się na stronie NFOŚiGW, kwota udostępniona przez niego na udzielenie dotacji na lata 2021 – 2024 wynosi 71 mln zł.

W związku z powyższym, można przypuszczać, iż w niedalekiej przyszłości, po podziale środków dla funduszy wojewódzkich zostaną przez nie ogłoszone nabory wniosków od beneficjentów końcowych. Są nimi osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu Moja Woda. W programie priorytetowym  http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/2034/1/4/program_priorytetowy_moja_woda.pdf, który został udostępniony wraz ogłoszeniem, określono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych wynoszących 2 000 zł. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany, wynosi 2 m3. Zachęcamy do zapoznania się z programem priorytetowym. Dalsze informacje dotyczące dofinansowań pojawią się wkrótce.